Why is it?

Why is it? var Harry Margulies första bok om religoner och tro. Den ställde en rad kontroversiella frågor på sin spets och väckte berättigad internationell medial uppmärksamhet när den kom ut 2021 på engelska.

Fundera på vad du själv skulle svara.

  • När Corona-pandemin spred sig och lidande och död frodas över hela världen, började troende be om gudomlig hjälp för att lindra lidandet och sätta stopp för mardrömmen. Nästan aldrig ifrågasattes den logiska kullerbyttan och mentala låsningen att om Gud verkligen existerade, kunde han ha förhindrat allt.
  • Detta är bara en av många dramatiska och avslöjande frågor som ställs i boken. En annan fråga handlar om hur mänskligheten kom till.
  • Varför är det så att troende inte kan hålla med om att vi har gemensamma anor med aporna utan snarare accepterar att vi härstammar från incest?
  • Kan det verkligen vara så att Gud som är allvetande, allseende och allsmäktig alls kunde bli förvånad över resultatet av sin skapelse?
  • Vad är skillnaden mellan vad vi har lärt oss att tro och vad våra heliga texter verkligen säger?
  • Är religiösa institutioner här för Gud eller kanske mer för sin egen existens och deras ledares?
    Om Jesus skickades till jorden av sin Fader för att dö på korset för våra synder, var då inte hans korsfästelse ett gudomligt självmord? Varför ska man be till Gud? Jesus själv säger att Gud vet vad du kommer att be om och vad han tänker göra för dig med anledning av din bön innan du ens börjar.
  • Why is it? handlar om de svåra frågorna om religion, religiösa institutioner och religiösa teman. Vart och ett av de 12 kapitlen i boken är en separat fråga som ställs och följs upp av en diskussion som kan hjälpa dig med din osäkerhet.

Läs mer om Why is it? Och var du kan köpa boken på

www.whyisitpublishing.com